เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ไตรมาสที่ 3) <24/04/60>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 288_260_Pakad.pdf (1.67 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1(1) 288_261_1.pdf (1.06 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1(2) 288_262_2.pdf (1.06 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 288_263_1.pdf (1.23 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3 288_264_1.pdf (1.22 MB.)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์(รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง(ดีเซล)เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน2 ล้อขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า2,400 ซีซี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1,000 ลิตร จำนวน1คัน <28/03/60>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง(ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า2,400 ซีซี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 1,300,000.00 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ราคากลาง 1,300,000.00 บาท (-หนึ่งล้าน
สามแสนบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศนี้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 287_256_Pakad.pdf (869 KB.)
ราคากลาง 287_257_PPC.pdf (51 KB.)
คุณลักณะเฉาะ 287_258_PDF.pdf (167 KB.)
ประกาศผู้ชนะ 287_259_27042560.pdf (703 KB.)
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคา (20 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ <15/03/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 286_248_ppp.pdf (1.84 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(1) 286_249_1.pdf (1.53 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(2) 286_250_2.pdf (2.16 MB.)
ราคากลางโครงการที่2(1) 286_251_1.pdf (1.53 MB.)
ราคากลางโครงการที่2(2) 286_252_2.pdf (1.58 MB.)
ราคากลางโครงการที่3(1) 286_253_1.pdf (1.53 MB.)
ราคากลางโครงการที่3(2) 286_254_2.pdf (1.97 MB.)
ราคากลางโครงการที่3(3) 286_255_3.pdf (1.74 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (ไตรมาสที่ 2) <30/01/60>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
จำนวน 4 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 285_231_pakad.pdf (1.87 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1 (1) 285_232_1.pdf (1.54 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 (1) 285_242_1.pdf (854 KB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 (2) 285_243_2.pdf (721 KB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3 (1) 285_244_1.pdf (785 KB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3 (2) 285_245_2.pdf (1.55 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 4 (1) 285_246_1.pdf (1.43 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 4 (2) 285_247_2.pdf (1.04 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ <13/12/59>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 284_229_pakad.pdf (1.15 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1 (1) 284_230_1.pdf (1.53 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1 (2) 284_233_2.pdf (1.86 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 (1) 284_234_1.pdf (1.50 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 (2) 284_235_2.pdf (1.82 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3 (1) 284_236_1.pdf (1.51 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3 (2) 284_237_2.pdf (2.16 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 4 (1) 284_238_1.pdf (1.50 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 4 (2) 284_239_2.pdf (1.54 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 5 (1) 284_240_1.pdf (827 KB.)
ราคากลาง โครงการที่ 5 (2) 284_241_2.pdf (1.71 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550