ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

ice-cream-cartผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระดาษสา ป่าจู้

  • 14 พฤศจิกายน 2562
  • 713 ครั้ง

กระดาษสา ป่าจู้

ผลิตภัณท์กระดาษสา เป็นผลิตภัณท์ที่ทำขายทอดตลอดในพื้นที่และต่างจังหวัด โดยคุณอัน โสภา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ 4 บ้านป่าจู้ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

อีเมล์   info@makamloung.go.th

แชร์ผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ให้เพื่อน: