ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566

  • 8 กันยายน 2566
  • 9 ครั้ง

???? ประกาศแจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566
พม.สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิภายในวันที่ 18 กันยายน2566
???? ขออภัยในความล่าช้ามา ณ โอกาสนี้
????ข้อแนะนำ
???? หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
???? หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
???? หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่
???? สามารถตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
???????? ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน : http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
???????? ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ดาวน์โหลดแอปฯ ?ทางรัฐ? ได้ที่ : https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html
???????? แอปพลิเคชัน?เงินเด็ก? ดาวน์โหลดแอปฯ ?เงินเด็ก? ได้ที่ AppStore และ PlayStore
???? ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
???? โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199
(ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)
???? ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: