ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายณรงค์ สุดาเดช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

มอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยประจำปี 2566

  • 28 มีนาคม 2566
  • 22 ครั้ง

วันที่ 28 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง โดยได้รับเกียรติจาก นางอำพาวรรณ อิ่มใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมาเป็นประธานในงานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566
ภายในงานยังมีการแสดงต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 และได้มีการมอบเกียรติบัตรดีเด่นในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน รร อนุบาลมะขามหลวง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: