ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่.2

  • 26 พฤศจิกายน 2563
  • 17 ครั้ง

งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ร่วมกับ ส.อบต.หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหลวง สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: