ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

การพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนดำเนินงานด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

  • 24 กันยายน 2563
  • 50 ครั้ง

  วันที่ 24 กันยายน 2563 อบต.มะขามหลวง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ฯ  พร้อมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง  กลุ่มประชาชน  ผู้นำชุมชน  อสม.  กลุ่มผู้สูงอายุ  และคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ร่วมรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ  พร้อมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพภายในพื้นที่ อบต.มะขามหลวง เพื่อให้เป็นแนวทางพัฒนาดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีรองนายก อบต.มะขามหลวง นายนิรันดร์  หลานคำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนากองทุน 198 KB. 24
2 แผนพัฒนากองทุน 198 KB. 17
3 แผนกองทุน 198 KB. 16

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: