ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563

  • 20 กรกฎาคม 2563
  • 8 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563 โดยดำเนินกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้

1.กิจกรรมการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องพ่นสารเคมีจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดยุงในพื้นที่รับผิดชอบ

2.กิจกรรมแจกจ่ายสารเคมี เช่น ทรายอะเบท โลชั่นยากันยุง แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง


ภาพ/รายงาน Pk


แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: