ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัย

  • 19 มีนาคม 2563
  • 106 ครั้ง

วันที่ 19 มีนาคม 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดทำโครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อฝึกอบรมการเย็บหน้ากากผ้า แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอสม. และประชาชนจิตอาสา เพื่อใช้ป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5) ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ และร่วมกันตัดเย็บหน้ากากผ้าเพื่อมอบให้กับประชาชนตำบลมะขามหลวงทุกคน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: