ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563

  • 23 ธันวาคม 2562
  • 146 ครั้ง

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ฝ่ายงานจัดเก็บรายได้กองคลัง ได้ออกประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้แบ่งเป็น 2 วัน คือวันที่ 23 ประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 ? 4 วันที่ 24 ประชาสัมพันธ์หมู่ที่ 6 - 9

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: