เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้าง <25/10/59>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน(หลังเก่า) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง งบประมาณ 482,300.00 บาท ราคากลาง 482,700.00 บาทประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 276_216_2.pdf (1.71 MB.)
ราคากลาง 1 276_217_1.pdf (1.34 MB.)
ราคากลาง 2 276_218_2.pdf (1.54 MB.)
ราคากลาง 3 276_219_3.pdf (848 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลกจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <20/09/59>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 275_207_02112559.pdf (1.84 MB.)
โครงการที่ 1 (ราคากลาง 1) 275_208_1.pdf (1.38 MB.)
โครงการที่ 1 (ราคากลาง 2) 275_209_2.pdf (1.66 MB.)
โครงการที่ 1 (ราคากลาง 3) 275_210_3.pdf (1.02 MB.)
โครงการที่ 2 (ราคากลาง 1) 275_211_1.pdf (806 KB.)
โครงการที่ 2 (ราคากลาง 2) 275_212_2.pdf (1.64 MB.)
โครงการที่ 3 (ราคากลาง 1) 275_213_1.pdf (1.49 MB.)
โครงการที่ 3 (ราคากลาง 2) 275_214_2.pdf (1.47 MB.)
โครงการที่ 4 (ราคากลาง) 275_215_1.pdf (1.36 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาโครงการขุดลอก ปรับปรุงสระน้ำ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก <21/07/59>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการขุดลอก ปรับปรุงสระน้ำประจำหมู่บ้านเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 139,000.00 บาท ราคากลาง 139,000.00 บาทประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 274_204_2.pdf (723 KB.)
ราคากลาง 1 274_205_1.pdf (1.59 MB.)
ราคากลาง 2 274_206_2.pdf (1.06 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลกจ้างเหมาก่อสร้างฝายเก็บน้ำพร้อมประตูระบายน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จำนวน 1 โครงการ <29/06/59>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำพร้อมประตูระบายน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (บริเวณฝายต้นผึ้ง) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 1 บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 496,000.00 บาท ราคากลาง 496,000.00 บาทประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 273_200_pakad.pdf (1.59 MB.)
ราคากลาง 1 273_201_1.pdf (771 KB.)
ราคากลาง 2 273_202_2.pdf (1.04 MB.)
ราคากลาง 3 273_203_3.pdf (921 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <17/06/59>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 272_195_1.pdf (1.61 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1 272_196_1.pdf (1.47 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1 (2) 272_197_2.pdf (1.70 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 (20 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550