ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

แผนป้องกันการทุจริต.

เลือกหัวข้อเรื่อง

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต1 2.50 MB. 33
2 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต2 5.23 MB. 30
3 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต3 6.12 MB. 38

แชร์ให้เพื่อน: