ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

เลือกหัวข้อเรื่อง

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุุจริตประจำปี

แชร์ให้เพื่อน: