เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 
นายณรงค์ สุดาเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายภัณกร ชัยวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายศุภกฤฒ ศิรพฤฒิชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวยุพเรศ สำเภา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายอัจฉริยะ ชาญพิพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสมเจตต์ อุดเถิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางณัฏฐ์หทัย อินต๊ะใจ
นักพัฒนาชุมชน
(ลูกจ้างประจำ)
นางสุพรรษา ชาญพิพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุเพียร ปัญญาแก้ว
คนสวน
นางศิริพรรณ ศิริกันทา
คนงานทั่วไป
นายอนุวัต จันทร์ต๊ะก๋อง
พนักงานขับรถยนต์

  
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550