ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เลือกหัวข้อเรื่อง

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนพัสดุ 201 KB. 43

แชร์ให้เพื่อน: