ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

การปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมารตฐานการปฏิบบัติงาน

- กดคลิก http://www.makamloung.go.th/about.php?id=57

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองท้องถิ่น 46

แชร์ให้เพื่อน: