ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

การดำเนินงาน

เลือกหัวข้อเรื่อง

o10 แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนการดำเนินงาน 9.46 MB. 34
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น1 2.73 MB. 27
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น2 3.85 MB. 28
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น3 2.91 MB. 30
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น4 2.70 MB. 27
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น5 2.95 MB. 25

แชร์ให้เพื่อน: