ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

เลือกหัวข้อเรื่อง

o8 Q&A

Q&A (Web broad)

-กดคลิก http://www.makamloung.go.th//webboard.php

แชร์ให้เพื่อน: