ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

การประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

- กดคลิก http://www.makamloung.go.th/news.php?cateid=1

ข่าวกิจกรรม / ผลงาน

- กดคลิป http://www.makamloung.go.th/news.php?cateid=2

แชร์ให้เพื่อน: