เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 
นายพัตร์ ญาณะศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
นายหิรัญ อ้ายน้อย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
นายณรงค์ สุดาเดช
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
นายตา กุณกูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 1
นาย จรินทร์ ชัยวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 2
นายสุรชัย จันต๊ะก๋อง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 2
นายคำ ป้อมแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 3
นายช่วย วงอุทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 4
นายสมศักดิ์ แก้วศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 6
นายคำ หมูคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 7
นางอำพาวรรณ วังคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 7
นายปัน บุญทาคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 9
นายชาตรี เรือนเป็ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 9

  
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550