ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์ให้เพื่อน: