เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 
 
  หัวข้อสนทนา : เรื่อง รถตู้อนุบาลมะขามหลวง
ผู้ตั้งหัวข้อ : นาย มูล อินถา
IP : 180.183.205.229
วัน-เวลา : 26/11/55 - 12:34 น.
ข้อความ : เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

ขอความเป็นธรรม ให้นายมูล อินถา ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่น ในการประมูลเรื่องรถส่งนักเรียนอนุบาลมะขามหลวง ขอ นายกพิจารณา เรื่องอีกครั้ง เพราะนายมูล อินถา เคยรัับส่งท่แล้ว และเป็นคนในพื้นที่ มะขามหลวง หวังว่านายก คงจะพิจารณาเรื่องใหม่อีกครั้ง

ด้วยความเคารพอย่างสูง
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : นักวิชาการเงินและบัญชี
IP : 180.183.200.206
โทรศัพท์ : 053-825006 ต่อ 14
อีเมล์ : jiraporngonjai@gmail.com
วัน-เวลา : 27/11/55 - 09:03 น.
ข้อความ : การสอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะขามหลวง ทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และเอกสารการสอบราคาจ้างสามารถขอตรวจสอบได้ที่นักวิชาการเงินและบัญชี ส่วนการคลัง อบต.มะขามหลวง โทรศัพท์ 053-825006 ต่อ 14 มือถือ 089-9980461
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ* :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550