เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

รหัส  A002
ชื่อสินค้า  ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำส่งออกในพื้นที่และต่างจังหวัด เป็นผลิตภัณฑ์ทำมือ โดยคุณวรเดช มาละแซม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 11/2 หมู่ 2 บ้านมะขามหลวง ต.มะขามหลวงอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
   
 
     

 


 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550