เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <13/06/59>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 271_187_pa.pdf (1.68 MB.)
โครงการที่ 1 (ราคากลาง 1) 271_188_1.pdf (1.50 MB.)
โครงการที่ 1 (ราคากลาง 2) 271_189_2.pdf (1.49 MB.)
โครงการที่ 2 (ราคากลาง 1) 271_190_1.pdf (1.27 MB.)
โครงการที่ 3 (ราคากลาง 1) 271_191_1.pdf (1.53 MB.)
โครงการที่ 3 (ราคากลาง 2) 271_192_2.pdf (1.78 MB.)
โครงการที่ 4 (ราคากลาง1) 271_193_1.pdf (1.56 MB.)
โครงการที่ 4 (ราคากลาง2) 271_194_2.pdf (2.01 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง <10/05/59>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ช่วงที่ 1 ยาว 40.00 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 10.00 เมตร หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร และก่อสร้างประตูเหล็กเลื่อน จำนวน 2 ชุด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
งบประมาณ 185,400.00 บาท ราคากลาง 185,400.00 บาทประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 269_184_Pa.pdf (1.30 MB.)
ราคากลาง 1 269_185_1.pdf (1.39 MB.)
ราคากลาง 2 269_186_2.pdf (1.81 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ <14/03/59>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการประกาศ 266_177_21032559.pdf (1.67 MB.)
ราคากกลาง โครงการที่ 1 266_178_21032559.pdf (1.55 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 266_179_21032559.pdf (2.00 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 3 266_180_21032559.pdf (1.90 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ <11/02/59>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง ป้ายชื่อหมู่บ้าน ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ป้ายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดป้าย 1.20 x 1.20 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 10 ชุด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ประกาศ 265_175_pakad.pdf (733 KB.)
ราคากลาง 265_176_kang.pdf (1.58 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ <03/02/59>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการประกาศ 264_169_pakad 5.pdf (1.08 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1 264_170_03022559.pdf (1.22 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 264_171_klang.pdf (1.22 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3 264_172_klang.pdf (1.61 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 4 264_173_103022559.pdf (1.24 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 264_174_klang.pdf (1.20 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550