เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน <07/08/60>

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 314_317_1.pdf (671 KB.)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง(ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน2 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า2,400 ซีซี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1,000 ลิตร (ครั้งที่3) <20/07/60>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง(ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 1,300,000.00 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ราคากลาง 1,300,000.00 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศนี้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 313_314_Pakad.pdf (1.57 MB.)
ราคากลาง 313_315_PPCho.pdf (40 KB.)
คุณลักษณะเฉพาะ 313_316_Kuna.pdf (166 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ไตรมาสที่ 4) <06/07/60>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 รายการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 312_308_Pakad11072560.pdf (1.54 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1 312_309_1.pdf (1.13 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 312_310_2.pdf (1.18 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3 312_311_3.pdf (1.16 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง <06/07/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สถานที่ก่อสร้าง ณ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์(ลำเหมืองขวาง) หมู่ที่ 6 บ้านต้นแก้ว ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 361,000.00 บาท ราคากลาง 362,000.00 บาทประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 311_305_pakad.pdf (603 KB.)
ราคากลาง 1 311_306_1.pdf (793 KB.)
ราคากลาง 2 311_307_2.pdf (1.65 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จำนวน 6 โครงการ <28/04/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 289_265_Pakad.pdf (2.97 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1(1) 289_266_1.pdf (928 KB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1(2) 289_267_2.pdf (759 KB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2(1) 289_268_1.pdf (1.43 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2 (2) 289_269_2.pdf (1.64 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3(1) 289_270_1.pdf (845 KB.)
ราคากลาง โครงการที่ 3(2) 289_271_2.pdf (1.00 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 4(1) 289_272_1.pdf (1.36 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 4(2) 289_273_2.pdf (1.05 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 4(3) 289_274_3.pdf (1.04 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 5(1) 289_275_1.pdf (763 KB.)
ราคากลาง โครงการที่ 5(2) 289_276_2.pdf (1.57 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 6(1) 289_277_1.pdf (815 KB.)
ราคากลาง โครงการที่ 6(2) 289_278_2.pdf (1.65 MB.)
ประกาศผู้ชนะโครงการที่ 1 289_279_1.pdf (680 KB.)
ประกาศผู้ชนะโครงการที่ 2 289_280_2.pdf (703 KB.)
ประกาศผู้ชะโครงการที่ 3 (20 KB.)
ประกาศผู้ชนะโครงการที่ 4 289_282_4.pdf (671 KB.)
ประกาศผู้ชนะโครงการที่ 5 289_283_5.pdf (666 KB.)
ประกาศผู้ชนะโครงการที่ 6 289_284_6.pdf (367 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550