เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร <27/07/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ซอย ๓/๓ (ไปลำเหมืองขวาง) หมู่ ๖ บ้านต้นแก้ว158_37_m6.pdf (230 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้างอาครเอนกประสงค์ ณ อาคารสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านป่าจู้ <27/07/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างอาครเอนกประสงค์ ณ อาคารสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านป่าจู้157_36_m4.pdf (232 KB.)ประกาศสอบราคารับเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ <21/03/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง147_31_a.pdf (81 KB.)ประกาศสอบราคาตามโครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน <21/03/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง148_32_b.pdf (79 KB.)ประกาศสอบราคาตามโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละอองละเอียด (ULV) แบบสะพายหลัง <21/03/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละอองละเอียด (ULV) แบบสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง149_33_c.pdf (80 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550