เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างวัดควรนิตร <27/07/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างวัดควรนิมติร หมู่ที่ ๑ บ้านกวน155_34_m1.pdf (235 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก และถมปรับดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านสันคะยอม <27/07/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก และถมปรับดินลูกรังบดอัดแน่น ซอย ๑๐-๑๑ หมู่ ๓ บ้านสันคะยอม156_35_m3.pdf (248 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ข้างวัดมะขามหลวง <27/07/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ข้างวัดมะขามหลวง (ด้านทิศเหนือ) หมู่ ๒ บ้านมะขามหลวง163_42_m9 1.pdf (248 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างวัด บ้านดงขี้เหล็ก <27/07/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างวัด หมู่ ๙ บ้านดงขี้เหล็ก162_41_m9 2.pdf (230 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านร่องน้ำ <27/07/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (ข้างวัดทุ่งปุย) หมู่ ๗ บ้านร่องน้ำ161_40_m7.pdf (234 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550