เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านร่องน้ำ <14/08/55>

Image: xedos4 / FreeDigitalPhotos.net179_45_A.pdf (196 KB.)สอบราคาจ้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่าจู้ <14/08/55>

Image: Worakit Sirijinda/ FreeDigitalPhotos.net180_46_B.pdf (214 KB.)สอบราคาตามโครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานจำนวน 4 เครื่อง <30/04/55>

Image: PANPOTE/ FreeDigitalPhotos.net172_43_A.pdf (144 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างวัดควรนิตร <27/07/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างวัดควรนิมติร หมู่ที่ ๑ บ้านกวน155_34_m1.pdf (235 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก และถมปรับดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านสันคะยอม <27/07/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก และถมปรับดินลูกรังบดอัดแน่น ซอย ๑๐-๑๑ หมู่ ๓ บ้านสันคะยอม156_35_m3.pdf (248 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550