เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่าจู้ (ครั้งที่ 3) <28/08/55>
186_50_ประกาศสอบราคา ครั้งที่ 3.1.pdf (95 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านร่องน้ำ (ครั้งที่ 3) <28/08/55>
185_49_ประกาศสอบราคา ครั้งที่ 3.pdf (118 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านร่องน้ำ <14/08/55>

Image: xedos4 / FreeDigitalPhotos.net179_45_A.pdf (196 KB.)สอบราคาจ้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่าจู้ <14/08/55>

Image: Worakit Sirijinda/ FreeDigitalPhotos.net180_46_B.pdf (214 KB.)สอบราคาตามโครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานจำนวน 4 เครื่อง <30/04/55>

Image: PANPOTE/ FreeDigitalPhotos.net172_43_A.pdf (144 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550