อบต.มะขามหลวง ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 10 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๕ บ้านต้นแก้ว <27/07/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๕ ข้างวัดห่างป่าเพียว หมู่ ๖ บ้านต้นแก้ว159_38_m6 s 5.pdf (232 KB.)สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร <27/07/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ซอย ๓/๓ (ไปลำเหมืองขวาง) หมู่ ๖ บ้านต้นแก้ว158_37_m6.pdf (230 KB.)สอบราคาจ้างก่อสร้างอาครเอนกประสงค์ ณ อาคารสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านป่าจู้ <27/07/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างอาครเอนกประสงค์ ณ อาคารสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านป่าจู้157_36_m4.pdf (232 KB.)ประกาศสอบราคารับเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ <21/03/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่าง147_31_a.pdf (81 KB.)ประกาศสอบราคาตามโครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน <21/03/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง148_32_b.pdf (79 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16  


 
 
Copyright © 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550