เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านกวน หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง และหมู่ที่ ๔ บ้านป่าจู้ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง <20/03/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ บ้านกวน หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง และหมู่ที่ ๔ บ้านป่าจู้ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

Image by njaj / FreeDigitalPhotos.net213_65_2.pdf (190 KB.)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและติดตั้งระบบเสียงตามสาย <20/03/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและติดตั้งระบบเสียงตามสาย

Image by renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net212_64_1.pdf (201 KB.)สอบราคาจ้างเหมาพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง <17/01/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง (สายเหนือ) และ (สายใต้)

Image: digitalart / FreeDigitalPhotos.net211_63_123.pdf (151 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่าจู้ (ครั้งที่ 3) <28/08/55>
186_50_ประกาศสอบราคา ครั้งที่ 3.1.pdf (95 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านร่องน้ำ (ครั้งที่ 3) <28/08/55>
185_49_ประกาศสอบราคา ครั้งที่ 3.pdf (118 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550