เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <27/03/58>

อบต.มะขามหลวง จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ ลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (ร่องน้ำใน)
2. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อขยายทางขึ้นคลองชลประทาน ณ ทางขึ้นคลองชลประทานของ อบต.มะขามหลวง หมู่ที่ 4 บ้านป่าจู้
3. สอบราคาจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม
4. สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 9237_87_1.pdf (240 KB.)สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต <02/02/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จำนวน 2 สาย236_86_2.pdf (78 KB.)สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะขามหลวง/โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง (เส้นทางการเดินรถสายใต้) <09/12/57>
235_81_SCN_0006.pdf (442 KB.)สอบราคาจ้างเหมารับ-ส่ง เด็กผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะขามหลวง โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง (เส้นทางการเดินรถสายเหนือ) <09/12/57>
234_80_SCN_0005.pdf (428 KB.)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะขามหลวง <14/10/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก231_78_4.pdf (169 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550