เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

การตรวจติดตามงานและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ <04/03/62>

การตรวจติดตามงานและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง <26/02/62>

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงชั้นล่างโครงการจิตอาสา "เราคำความดีด้วยหัวใจ" <22/02/62>

วันที่ 22 โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้จัดทำโครงการจิตอาสา "เราคำความดีด้วยหัวใจ" การสอนและฝึกปฏิบัติฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ณ ห้องประชุมชั้นล่างองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี <13/02/62>
กดเพื่อดู 361_426_03.pdf (97 KB.)ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <13/02/62>
กดเพื่อดู 360_420_01.pdf (362 KB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550