เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 
เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
เชิญชวนเด็กและเยาวชน ภายในตำบลมะขามหลวงและใกล้เคียง มาร่วมงานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ภายในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 มีกิจกรรมและมีซุ้มการละเล่น และมีของรางวัลแจกมากมายภายในงาน ณ โรงเรียนอนุ... (08/01/61)
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2561
(11/10/60)
 
  อ่านต่อทั้งหมด »
 
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ประจำปี 2561
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 25... (14/09/61)
 
โครงการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอินทรีย์/ขยะเปียก
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดทำโครงการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอินทรีย์/ขยะเปียก เพื่อสร้างค่านิยมในการคัดแยกขยะในสำนักงานแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและนักเรียนในสถานศึ... (28/05/61)
 
  อ่านต่อทั้งหมด »
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ (05/10/61)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงเรื่องจ้างเหมา จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โคงการ (08/08/61)
 
  อ่านต่อทั้งหมด »
 
นายมรกต ปิงคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง


วิสัยทัศน์...
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูศาสนา การศึกษาทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คุยกับนายก อบต.มะขามหลวง
 
 
แผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน
1. นางมาลี แสนใจหล้าภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น (หลากหลายชนิด)บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 22. นางเข็มทอง มาลีเดชภูมิปัญาด้านผ้าทอพื้นเมือง บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 23. นางพัชรา เรืองสวัสดิ์ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น (น้ำพริกตาแดง)บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 24. นางวันดี  ชุ่มเปิ๊บภูมิปัญญาด้านนวดแผนไทย (รักษาไรค)บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 25. นางเขีย... (27/06/60)

 
 
พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่
สถานที่ท่องเที่ยวตำบล มะขามหลวง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีคนต่างจังหวัดให้ความสนใจก็คือ ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 9  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งลักษณะโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือหรือในประเทศก็ว่าได้ มีตุ๊กตาให้ชมเป็นจำนวนมาก หลายรูปแบบ หลายเผ่าพันธุ์ ทั้งเก่าและใหม่ ประกอบกับชื่อเสียงการผลิต... (18/05/50)

 
 
กระดาษสา ป่าจู้
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
 
อ่านต่อทั้งหมด »
 
IP:1.47.134.59 เรียนถามผู้บริหารปลัด อบต.มะขามหลวง (21/10/61)
IP:211.188.100.29 [NBA] ของวันนี้ (10/20) GSWและแชมป์โลกไม่ต้อง... (21/10/61)
IP:211.188.100.29 กฎหมายที่อุทิศตนให้กับทหารผ่านศึกจากจังหวัดนอ... (21/10/61)
IP:59.150.67.196 zoelande (21/10/61)
IP:59.150.67.196 didi (21/10/61)
IP:59.150.67.196 didi (21/10/61)
IP:211.188.100.29 ยินยอมให้ประสบพบเจอกับผู้กํากับเจ็ต ทิมบอร์น ... (21/10/61)
IP:59.150.67.196 didi (21/10/61)
IP:211.188.100.29 จักรพรรดิกําลังจะระเบิด 4 นัดรวดสมเด็จพระราชิ... (21/10/61)
IP:211.188.100.29 การตอบปฏิเสธถูกอ่านหรือเปล่า? (21/10/61)
++ ตั้งกระทู้ใหม่ | อ่านต่อทั้งหมด »
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550