เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 
เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
เชิญชวนเด็กและเยาวชน ภายในตำบลมะขามหลวงและใกล้เคียง มาร่วมงานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ภายในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 มีกิจกรรมและมีซุ้มการละเล่น และมีของรางวัลแจกมากมายภายในงาน ณ โรงเรียนอนุ... (08/01/61)
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2561
(11/10/60)
 
  อ่านต่อทั้งหมด »
 
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีรายได้ของท้องถิ่นและในการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีนั้นพบว่าฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษียังไม่ครบถ้วนรวมทั้งประชาชนในชุมชนใช้ประโยชน์จากที่ดินไม... (06/12/60)
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 โดยออกพ่นสารเคมีกำจัดแมลงเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ซึ่งเป็นพาหะนำโรคในเขตพื้นที่ร... (07/09/60)
 
  อ่านต่อทั้งหมด »
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ (08/02/61)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/01/61)
 
  อ่านต่อทั้งหมด »
 
นายมรกต ปิงคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง


วิสัยทัศน์...
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูศาสนา การศึกษาทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คุยกับนายก อบต.มะขามหลวง
 
 
แผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน
1. นางมาลี แสนใจหล้าภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น (หลากหลายชนิด)บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 22. นางเข็มทอง มาลีเดชภูมิปัญาด้านผ้าทอพื้นเมือง บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 23. นางพัชรา เรืองสวัสดิ์ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น (น้ำพริกตาแดง)บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 24. นางวันดี  ชุ่มเปิ๊บภูมิปัญญาด้านนวดแผนไทย (รักษาไรค)บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 25. นางเขีย... (27/06/60)

 
 
กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล
(25/04/50)

 
 
กระดาษสา ป่าจู้
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
 
อ่านต่อทั้งหมด »
 
IP:180.183.192.24 เครื่องขยายสัญญาณโทรศัทพ์มือถือ (11/11/60)
IP:180.183.192.24 สอนการขายของออนไลน์ เรียนขายสินค้าทางอินเตอร์... (11/11/60)
IP:122.155.35.162 ประชาสัมพันธ์ ป.โท (27/09/60)
IP:27.55.73.60 กลิ่นรบกวน (06/09/60)
IP:180.183.195.103 เปิดสอนขายสินค้าออนไลน์ที่เชียงใหม่ วันที่ 12... (03/08/60)
IP:223.207.116.214 รับสมัคร ป.โท (28/03/60)
IP:171.96.229.179 เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว)มาตรฐานสากล (02/12/59)
IP:171.97.56.155 เครื่องพิมพ์เช็ต,เครื่องใช้สำนักงาน (29/09/59)
IP:118.174.22.62 ขออนุญาตแนะนำผ้าห่มบริจาค หมอนผ้าห่มค่ะ (19/08/59)
IP:101.51.57.244 ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบ... (16/06/59)
++ ตั้งกระทู้ใหม่ | อ่านต่อทั้งหมด »
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550